ARDUINO CÔNG NGHIỆP

Với mục tiêu đưa các sản phẩm arduino vào ứng dụng được trong công nghiệp. Arduino Shop đã tìm hiểu và cung cấp các board giải pháp ứng dụng trong công nghiệp. Như các bạn cũng biết, Arduino là một thiết bị vi điều khiển và rất nhạy với điện áp, nên chúng thường xuyên bị nhiễu. Và để khắc phục điều này, Shop đã tìm được nhà cung cấp cho các giải pháp đó.

<