SHIELD ARDUINO

Shield arduino là các module có tính tương thích mật thiết với arduino. Shiled arduino cho phép người dùng sử dụng và kết hợp với arduino để thực hiện được nhiều dự án một cách nhanh chóng và giá thành cạnh tranh nhất

<